Leven Met Korting » Kennisbank

Kennisbank

Beveiliging

2FA

2FA, oftewel "Two Factor Authentication" houdt in dat als je je hebt aangemeld met je inloggegevens er nog een code wordt toegestuurd via sms of e-mail. Deze code vul je in, waarna je toegang krijgt tot je wallet of account. 

Cryptovaluta

Airdrop

Een airdrop is een weggeefactie waarbij gratis cryptovaluta wordt weggegeven, meestal in het kader van promotie van de betreffende munt. Er wordt meestal wel een kleine tegenprestatie van je verwacht, zo kun je denken aan het doen van een quiz of de munt promoten via Social media.

Altcoin

Simpel gezegd zijn altcoins alle cryptovaluta's behalve Bitcoin. Doordat Bitcoin de allereerste cryptovaluta was wordt er onderscheid gemaakt tussen Bitcoin en de rest van de cryptomunten. Bekende voorbeelden zijn Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) en Cardano (ADA).

Beurs

Een beurs heeft een grote verzameling munten waarin voordeliger gehandeld kan worden dan bij een broker het geval is met bijbehorende wallets voor de opslag van deze munten. Coinbase is zo'n beurs, niet de goedkoopste maar wel de meest gebruiksvriendelijke. En dat is helemaal in het begin erg belangrijk, want we kunnen ons geen dure fouten permitteren.

Bitcoin

Bitcoin is de eerste cryptovaluta die in 2009 voor het eerst het levenslicht mocht aanschouwen. Een cryptovaluta is het tegenovergestelde van een fiatvaluta, een fysieke valuta, zoals de Euro, Dollar etc. Een cryptovaluta is een digitale munt die door middel van cryptografie beveiligd wordt. Eén Bitcoin is onder te verdelen in 100 miljoen Satoshi, oftewel centen. Je hoeft dus geen hele Bitcoin te kopen, je kunt ook volstaan met een gedeelte daarvan.

Blockchain

Elke keer als er een transactie wordt verricht wordt deze op geldigheid gecontroleerd, dit wordt gedaan door zogenaamde miners. Miners zijn gebruikers met speciale computers (crypto miners) die deze transacties goed- dan wel afkeuren. Elke goedgekeurde transactie wordt in een blok opgenomen, een blok bevat een x-aantal transacties, dit kunnen aankopen, verkopen, overschrijvingen van de ene naar de andere wallet zijn. Al deze blokken worden aan elkaar gekoppeld en vormen zo de blockchain, ook wel een grootboek genoemd. Een opgenomen blok in de ketting kan niet zomaar veranderd worden, dit om fraude tegen te gaan. Zou je een transactie in een blok willen veranderen, dan moeten alle blokken zowel daarvoor als daarna aangepast worden. Zoals je begrijpt is dat nagenoeg onmogelijk. 

Bot

Een bot is een programma die op basis van een algoritme (verzameling van instructies om een bepaald doel te bereiken) cryptovaluta aan- en verkoopt om zo een leuk rendement te realiseren. Er zijn bots die beleggen in een specifieke munt of munten, maar ook in een specifiek marktsegment, zoal DeFi of NFT.

Broker

Een broker is een bedrijf bij wie je vaak de meest gangbare munten kunt kopen en verkopen, maar niet kunt bewaren of er actief in kunt handelen.

Coin burn

Het uit de handel nemen van cryptomunten. Dit gebeurt natuurlijk niet door de munten daadwerkelijk te verbranden, maar door de cryptomunten naar een zogenaamde public key te sturen, zeg maar een soort van bankrekeningnummer, waar niemand ooit nog toegang tot kan krijgen door de cryptografische beveiliging. Het verbranden van cryptomunten zorgt er in theorie voor dat de koers van de cryptomunt in kwestie stijgt doordat hierdoor het aanbod afneemt en dus de vraag in verhouding toeneemt.

CoinmarketCap

Hierop vind je alle cryptomunten die er vandaag de dag in omloop zijn met bijbehorende informatie, zoals de koers, de historie en grafieken van de munt. De koersen zijn een gemiddelde van alle koersen op verschillende cryptobeurzen, wereldwijd. In de wereld zijn er namelijk honderden beurzen waarop cryptovaluta worden verhandeld, zoals Coinbase, Binance en Kraken, met elk hun eigen koers voor een bepaalde cryptovaluta zoals bijvoorbeeld Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) en Litecoin (LTC).

Ether

De Ether is de standaard cryptovaluta die wordt gebruikt op de Ethereum blockchain. Net zoals reguliere valuta, zoals de Euro of Dollar, die opgedeeld wordt in centen, dubbeltjes en kwartjes kun je ook de Ether weer onderverdelen in kleinere eenheden: Wei, KWei, MWei en GWei. Het verschil met reguliere valuta is wel dat de eenheden waarin de Ether wordt opgedeeld véél kleiner zijn. Dat moet ook wel, de waarde van cryptovaluta is nogal volatiel (bewegelijk). Zo was de Ether in de beginjaren nog maar enkele Euro's waard terwijl hij vandaag de dag een waarde van €2010 vertegenwoordigt.

Fork

Een fork kan je het best omschrijven als een afsplitsing van de blockchain, ook wel het grootboek genoemd. Er ontstaan dan twee versies van die blockchain. Zo heeft Bitcoin meerdere forks, namelijk Bitcoin Cash, Bitcoin Gold en Bitcoin Diamond, elk met hun eigen blockchain. Deze zijn ontstaan doordat ontwikkelaars hun eigen ideeën hadden om Bitcoin te verbeteren, maar konden deze updates niet verwerken in de orginele Bitcoin blockchain vanwege de beperkingen van de orginele Bitcoin blockchain of onenigheid met medeontwikkelaars. De blockchain van Bitcoin Cash bijvoorbeeld deelt de blockchain van Bitcoin tot het moment van de fork.

GAS

GAS is een eenheid die de rekenkracht uitdrukt die nodig is om een transactie te valideren (keuren) op de Ethereum blockchain. Zodra je Ethers of tokens verstuurt naar iemand anders zijn wallet, je eigen wallet of naar de wallet van een beurs vergt dat een bepaalde hoeveelheid aan rekenkracht, uitgedrukt in eenheden GAS. Om de transactiekosten te berekenen vermenigvuldig je het aantal GAS wat benodigd is voor het versturen van Ether of een bepaalde token met de GAS prijs en geef je hierbij een GAS limiet op zodat niet al je Ethers kunnen worden verbruikt voor de transactie. Overigens geven de meeste wallets een voorstel van deze kosten om het niet al te ingewikkeld te maken.

GAS limit

Na het instellen van de GAS prijs moet de limiet van het aantal GAS eenheden worden bepaald. Doe je dit niet dan zou je wel eens thuis kunnen komen van een koude kermis. De GAS limiet bepaalt namelijk hoeveel GAS er maximaal verbruikt kan worden, doordat het aantal eenheden GAS x GAS prijs de transactiekosten vormt, voorkom je door het instellen van deze limiet dat de kosten niet de pan uit rijzen.

GAS price

De GAS prijs is de prijs die de gebruiker per eenheid GAS wil betalen voor de transactie. Doordat de koers van de Ether nogal kan fluctueren heeft dat direct effect op de GAS prijs, deze wordt immers uitgedrukt in GWei (0,000000001 Ether). Enkele jaren geleden, toen de koers een stuk lager lag dan in 2021, betaalde je nog geen halve Dollar voor een transactie. Dat is nu wel anders met transactiekosten variërend van $6 tot $10.

 

KYC

KYC staat voor Know Your Customer. Het komt er eigenlijk op neer dat je je moet legitimeren door het uploaden van je legitimatie. 

Limiet order

Een order waarbij je van te voren een bepaalde maximum koop- of minimumverkoopprijs opgeeft, de limiet. Deze orders worden dan op de ingestelde limiet of tegen een gunstiger koers uitgevoerd. Deze wordt alleen uitgevoerd als de limiet wordt bereikt.

Voorbeeld kopen:

Wil je 1 BTC (Bitcoin) kopen voor € 14.500, maar is de koers op het moment € 15.000, dan kun je een limiet opgeven van € 14.500. Als de koers van de BTC dan daalt naar € 14.500 dan wordt de kooporder uitgevoerd op € 14.500 of gunstiger. Je wilt immers zo goedkoop mogelijk inkopen.

Voorbeeld verkopen:

Wil je 1 BTC (Bitcoin) verkopen voor € 15.000, maar is de koers op het moment € 14.500, dan kun je een limiet opgeven van € 15.000. Als de koers van de BTC dan stijgt naar € 15.000 dan wordt de verkooporder uitgevoerd op € 15.000 of gunstiger. Bij een stijgende markt zou je deze order in kunnen geven om de stijging veilig te stellen.

: een order waarbij je van te voren een bepaalde maximum koop- of minimumverkoopprijs opgeeft, de limiet. Deze orders worden dan op de ingestelde limiet of tegen een gunstiger koers uitgevoerd. Deze wordt alleen uitgevoerd als de limiet wordt bereikt.

Voorbeeld kopen:

Wil je 1 BTC (Bitcoin) kopen voor € 14.500, maar is de koers op het moment € 15.000, dan kun je een limiet opgeven van € 14.500. Als de koers van de BTC dan daalt naar € 14.500 dan wordt de kooporder uitgevoerd op € 14.500 of gunstiger. Je wilt immers zo goedkoop mogelijk inkopen.

Voorbeeld verkopen:

Wil je 1 BTC (Bitcoin) verkopen voor € 15.000, maar is de koers op het moment € 14.500, dan kun je een limiet opgeven van € 15.000. Als de koers van de BTC dan stijgt naar € 15.000 dan wordt de verkooporder uitgevoerd op € 15.000 of gunstiger. Bij een stijgende markt zou je deze order in kunnen geven om de stijging veilig te stellen.

Maker

Elke beurs werkt met een orderboek, hierin staan zowel de koop- als de verkooporders. De koop- en verkooporders worden razendsnel met elkaar vergeleken, zodra de prijs van een koop- en verkooporder overeenkomen vindt er enerzijds een koop- en anderzijds een verkooptransactie plaats. Plaats je nu een limiet order , stop loss of een stop limiet order, dan wordt deze in het orderboek geplaatst. Je draagt dus bij aan het vullen van het orderboek, oftewel je maakt (maker) het orderboek, dit komt dus de verhandelbaarheid ten goede en hiervoor word je beloond in de vorm van lagere transactiekosten (0,15% tot €100.000).

Market order

Een order die na het opgeven gelijk wordt uitgevoerd tegen de beste huidige koers. Deze wordt altijd uitgevoerd.

Voorbeeld kopen:

Plaats je een kooporder van 1 BTC (Bitcoin) dan wordt deze order direct tegen de huidige koers uitgevoerd.

Voorbeeld verkopen:

Plaats je een verkooporder van 1 BTC (Bitcoin) van dan wordt deze order direct tegen de huidige koers uitgevoerd.

Marketcap

De marketcap, ook wel marktkapitalisatie genoemd, is het totaal aan cryptomunten van een bepaalde munt die in omloop zijn vermenigvuldigd met de huidige waarde van deze munt. Zo geldt voor Bitcoin (BTC) een marketcap van: 18.615.312 (Bitcoins) x $33.728,86 (koers Bitcoin (BTC) = $627.873.252,304.

Minen

Een miner valideert transacties die worden gedaan door gebruikers van Bitcoin, deze transacties worden vervolgens toegevoegd aan een blok en het blok op zijn beurt weer aan voorgaande blokken die samen de blockchain vormen. Voor elk blok dat wordt toegevoegd aan de blockchain krijgt de miner naast transactiekosten ook Bitcoins, alleen indien hij een soort van crypto grafische puzzel oplost, deze puzzel is te vergelijken met het meedoen aan een loterij. Ongeveer elke 10 minuten wordt er een nieuw transactieblok toegevoegd aan de blockchain, dus elke 10 minuten verdient ergens ter wereld een miner Bitcoins. De grootte van de beloning is van tevoren bekend en halveert ongeveer elke 4 jaar, zo begon het 11 jaar geleden met 50 Bitcoins in 2009, 3 jaar later waren dat er nog 25 in 2012, vervolgens 12,5 in 2016 en vanaf 2020 is de beloning 6,25 Bitcoins. Deze beloning is het enige middel dat ervoor zorgt dat er Bitcoins ontstaan, deze worden dan door de miners in omloop gebracht door ze te verkopen op verschillende beurzen wereldwijd. Uiteindelijk zullen er 22 miljoen Bitcoins worden gecreëerd.

Proof of stake

Het tegenovergestelde van proof of work is proof of stake. Je kunt het vergelijken met een depositorekening, dat is een spaarrekening waar je je spaarcenten voor een bepaalde tijd vastzet tegen een vaste rente. Tijdens deze periode kun je dus niet bij je geld. Bij proof of stake wordt er geen fiatgeld gespaard, maar cryptovaluta. Ook hierbij moet je een aanzienlijk bedrag aan crypto op een soort van spaarrekening zetten voor een bepaalde periode tegen een hoge rente. De spaarder verkrijgt zo het recht om transacties te controleren, zoals dat bij proof of work ook het geval is. Hiervoor ontvangt deze naast rente ook transactiekosten. Het idee achter dit systeem is dat wanneer je veel geld te verliezen hebt, je gestakete munten, je betrouwbaar genoeg bent om transacties te controleren. Immers, wanneer je zou frauderen zou dat de koers van jou gespaarde munten negatief kunnen beïnvloeden. Tegen de tijd dat je je gespaarde munten terugkrijgt wil je natuurlijk niet dat ze in waarde is gekelderd.

Proof of work

Een methode om transacties op echtheid te controleren door middel van het minen van cryptovaluta, bijvoorbeeld Bitcoin. Miners controleren alle transacties die worden gedaan op de blockchain van Bitcoin, deze worden verzameld in een  blok. Voor elk blok dat wordt toegevoegd aan de blockchain (het grootboek van Bitcoin, een soort van database) krijgt de miner naast transactiekosten ook Bitcoins, alleen indien hij een soort van crypto grafische puzzel oplost, deze puzzel is te vergelijken met het meedoen aan een loterij. Ongeveer elke 10 minuten wordt er een nieuw transactieblok toegevoegd aan de blockchain, dus elke 10 minuten verdient ergens ter wereld een miner Bitcoins. De grootte van de beloning is van tevoren bekend en halveert ongeveer elke 4 jaar, zo begon het 11 jaar geleden met 50 Bitcoins in 2009, 3 jaar later waren dat er nog 25 in 2012, vervolgens 12,5 in 2016 en vanaf 2020 is de beloning 6,25 Bitcoins. Deze beloning is het enige middel dat ervoor zorgt dat er Bitcoins ontstaan, deze worden dan door de miners in omloop gebracht door ze te verkopen op verschillende beurzen wereldwijd. Uiteindelijk zullen er 22 miljoen Bitcoins worden gecreëerd.

Private key

De Bitcoins die in je wallet worden weergegeven staan niet daadwerkelijk in je wallet, deze blijven te allen tijde op de Bitcoin blockchain (Bitcoin netwerk) opgeslagen. In je wallet bevinden zich in plaats van de fysieke Bitcoins de private keys, deze unieke keys (sleutels) bewijzen dat jij de eigenaar bent van deze Bitcoins. Het is dus, zeg maar, de sleutel tot de kluis met jouw Bitcoins, te vergelijken met de pincode van je bankrekening. Voorbeeld van een private key: "83KHGFGsHeMpn854w5kJNzGWng87GDcd3VjLK5qHFXj5hF"

Public key

 Een public key is de sleutel waarmee je Bitcoins ontvangt, te vergelijken met je bankrekeningnummer, waar anderen ook geld op kunnen storten. De private key is uit veiligheidsoverwegingen niet zichtbaar in je wallet. Laat dit zo! Is iemand anders in het bezit van je private key, dan is dat hetzelfde als dat je je Bitcoins aan diegene overhandigt. Je public key kan je daarentegen wel overhandigen, hier kunnen namelijk alleen Bitcoins naar worden verzonden.

Ticker

Een ticker is een code waaraan je een bepaalde cryptovaluta kunt herkennen. Zo heeft Bitcoin de ticker BTC, Ethereum ETH en Litecoin LTC. Dit is komen overwaaien uit de aandelen wereld, zo heeft Aegon de ticker AMS: AGN, KPN AMS: KPN en Philips AMS: PHIA, waarbij de afkorting vóór de dubbele punt staat voor de beurs waar het aandeel wordt verhandeld, in dit geval Amsterdam en de afkorting daarna voor het bedrijf.

Satoshi

De meeste mensen die net beginnen zullen geen $15.500 dollar willen investeren voor een enkele Bitcoin. De Bitcoin is op het moment van schrijven weer eens duizenden dollars gestegen. Maar, geen nood. Gelukkig kun je ook een deel kopen, een Bitcoin is namelijk opgedeeld in 100 miljoen Satoshi, oftewel 0.00000001 BTC. Je kunt daarom ook instappen voor bijvoorbeeld een tientje of 100 Euro.

Stablecoin

Een stablecoin is een cryptovaluta die is gekoppeld aan de dollar, deze volgt als het ware de koers van de dollar waardoor deze nauwelijks fluctueert in waarde. Eigenlijk een soort digitale dollar. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Tether (USDT) en USD Coin (USDC).  Veel beleggers in cryptovaluta verkopen hun cryptomunten voor stablecoins als het slecht gaat op de cryptovalutamarkt, op deze manier beschermen ze hun winst en kunnen vervolgens weer makkelijk instappen.

Stop limiet order

Bij een stop limiet order geef je naast een limiet ook een stop (trigger) niveau op, komt de koers op het stop niveau, dan wordt er alleen gekocht of verkocht indien de koers zich op of tussen het stop niveau en de limiet zit. Deze wordt alleen uitgevoerd als het stop niveau wordt bereikt.

 

Voorbeeld kopen:

Is de koers op het moment €15.000, maar wil je 1 BTC (Bitcoin) kopen voor €15.200 maar niet meer dan €15.400, dan geef je een stop order op met een stop niveau van €15.200 met een limiet van €15.400. Op het moment dat de koers stijgt tot €15.200 of daarboven, wordt de limiet ingesteld op €15.400 en wordt uitgevoerd wanneer de koers zich op of tussen de €15.200 tot €15.400 bevindt. Het lijkt misschien raar om hoger in te kopen dan de huidige koers, maar wanneer de koers alleen maar daalt in een wispelturige markt kun je ervoor kiezen in te kopen wanneer de markt de weg naar boven weer heeft gevonden en er dus weer vertrouwen is.

 

Voorbeeld verkopen:

Is de koers op het moment €15.000, maar wil je 1 BTC (Bitcoin) verkopen voor €14.800 maar niet lager dan €14.600 , dan geef je een stop order op met een stop niveau van €14.800, met een limiet van €14.600. Op het moment dat de koers daalt tot €14.800 of daaronder, dan wordt de limiet ingesteld op €14.600 en wordt uitgevoerd wanneer de koers zich op of tussen de €14.800 tot €14.600 bevindt. Met deze order kun je je verlies beperken.

Taker

Je bent een Taker wanneer je een markt order opgeeft. Waarom? De markt order wordt namelijk direct uitgevoerd zonder in het orderboek terecht te komen, er wordt dus een order uit het orderboek genomen (Taker). Je draagt dus niet bij aan het vullen van het orderboek en dus de verhandelbaarheid. Daarom zijn de kosten voor een Taker order iets hoger, namelijk (0,25% tot €100.000).

Tokens

Het revolutionaire aan Ethereum is niet alleen dat Ethers, de standaard munt, op de blockchain bestaan, maar dat er ook zogenaamde slimme contracten op staan. Het woord slim verwijst naar het feit dat deze contracten programmeerbaar zijn. Een slim contract genereert tokens, dit kan van alles voorstellen: een aandeel, een contract, maar ook cryptovaluta. Iedereen met een beetje ervaring in programmeren kan dus zijn eigen cryptovaluta programmeren op de blockchain van Ethereum. Er zijn dus twee verschillende type munten op de Ethereum blockchain: de standaard munt Ether, die ook wel een coin genoemd wordt, en de munten die door slimme contracten worden gegenereerd, ook wel tokens genoemd. Tokens worden ook wel omschreven als ERC20-tokens. ERC20 is een protocol, oftewel een verzameling regels waaraan elke token moet voldoen. Zo staat hierin vermeld hoe de token kan worden verstuurd, hoe transacties worden goedgekeurd en hoeveel er in omloop zullen zijn.

Wallet

Een wallet, oftewel een digitale portemonnee, is een programma waarmee je cryptovaluta opslaat. Eigenlijk sla je de valuta niet daadwerkelijk op in de wallet, maar alleen de private key (de digitale sleutel) waarmee je toegang hebt tot je cryptovaluta. De cryptovaluta zelf blijft namelijk ten alle tijde op de blockchain staan, die zicht weer op het internet bevindt. Je kan het vergelijken met een sleutel waarmee je toegang krijgt tot een kluis, de sleutel is in dit geval de private key en de kluis de blockchain.

Wei

Om toch een deel te kunnen kopen zonder je spaargeld aan te breken is de Ether onderverdeeld in Wei, zeg maar de Ether cent. Een Wei is gelijk aan 1.000.000.000.000.000.000 (triljoen) delen Ether. Ter vergelijking met Bitcoin, deze wordt onderverdeeld in 100.000.000 (honderd miljoen) Satoshi, de Bitcoin cent. 1000 Wei noem je een Kwei, 1.000.000 Wei een Mwei en 1.000.000.000 een Gwei en ga zo maar door.

Multimedia

A = Ampère

Ampère is de eenheid voor stroomsterkte. Oftewel de hoeveelheid elektriciteit die per seconde door een kabel gaat. Je kunt het vergelijken met de hoeveelheid water die per seconde door een leiding stroomt.

mA

mA is de afkorting voor milliampère en staat voor 1/1000e van een Ampère, dus 1000 milliampère is gelijk aan een Ampère.

V = Volt

Volt is de eenheid voor spanning. Oftewel de hoeveelheid energie die de electrischiteit bevat

Je kunt het vergelijken met de druk die op het water in de leiding staat.

W = Watt

Watt is de eenheid van vermogen. Oftewel de hoeveelheid energie die wordt verbruikt per seconde. Dit wordt berekend door het aantal ampère te vermenigvuldigen met het aantal volt.